ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﻮﯾﺶ «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ» ﺩﺭ بوشهر

زهرا کشاورزنیا ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﻮﯾﺶ «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ»: ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻋﻼ‌ﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ داده های تولیدی خود را در سه بخش «دیداری، شنیداری و نوشتاری» ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.

«زهرا کشاورزنیا» مدیر مسئول نشریه الکترونیکی جوانان انقلابی و جهادگران قرآنی موسسه طاها استان بوشهر ﺩﺭ گفتگو ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ  خبرگزاری شبستان در بوشهر، ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﻮﯾﺶ »ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ» ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ اظهار کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ؛ ﺗﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﭘﻮﯾﺶ «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ» با مشارکت معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر و ستاد اقامه نماز استان بوشهر ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

مدیر مسئول  نشریه الکترونیکی جوانان انقلابی و جهادگران قرآنی موسسه طاها استان بوشهر ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼ‌ﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ تولیدات محتوای داده های چندرسانه ای از طریق تلفن همراه را در سه بخش «دیداری، شنیداری، نوشتاری»  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ در قالب "فیلم، فایل صوتی و عکس" ارسال کنند.

 

وی اعلام کرد: علاقمندان شرکت در ﺍﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ فرهنگی و اجتماعی می توانند آثار تولیدات «دیداری، شنیداری و نوشتاری» خود را ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ در منزل، ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ، ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻗﺮﺁﻥ، ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ خوانی، عکس نوشته های از متون احادیث و آیات، ﮐﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺩﻋﯿﻪ ماثوره ﺭﺍ از طریق سایر پیام رسان های فضای مجازی؛ به دبیرخانه استانی پویش «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ» ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  09171752169 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.
 


 تجلیل از آثار برگزیده پویش مجازی

کشاورزنیا اضافه کرد: ﺑﻪ آثار ارسالی هم استانی های گرانمایه و محتوای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ؛ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و ستاد اقامه نماز استان بوشهر ﺟﻮﺍﯾﺰﯼ ﺍﻫﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


 

این فعال فرهنگی و قرآنی اذعان کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﭘﻮﯾﺶ «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ - ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ» ویژه ماه های رجب، شعبان و رمضان در تمامی نقاط شهری و روستایی استان بوشهر ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.


 

 آرامش روحی و ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ؛ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ

وی با تاکید بر اینکه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺯ، ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ بر پایه ایمان و تقوا است، گفت: ﻧﻤﺎﺯ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ واجب ﻭ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳﺖ. و همچنین ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ ‏ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻲ ‏ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻲ ‏ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ آرامش روحی و ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

 

مدیریت موسسه فرهنگی قرآن و عترت طاها استان بوشهر در پایان از مردم خواستار شد: با ادراک به شرایط خاص کشور، بهتر است که خانواده ها در این روزها در محیط منزل اسکان داشته باشند، تا هر چه زودتر این میهمان ناخوانده «ویروس کرونا» از کشور کوچ کند.


 

کد خبر 904607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha