بیست‌ویکم بهمن ماه یادآور شهادت ۲۰۰ رزمنده استان فارس + اسامی شهدا

۲۱ بهمن ماه یادآور به شهادت رسیدن ۲۰۰ نفر از بهترین فرزندان استان فارس است که خالصانه جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، در طول سال‌های دفاع مقدس، رزمندگان با اجرای عملیات مختلف و ایثار جان خود در مقابل دشمن متجاوز، ایستادگی کردند. در جریان این عملیات‌ها، تعداد زیادی از بهترین فرزندان این آب و خاک، جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

اسامی ۲۰۰ شهید استان فارس در روز ۲۱ بهمن ماه عبارت است از:

🌷  شهید  جبار حسینی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  جهان بخش غلامی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  فریبرز هوشیار  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  سیدمحمدزکی حسینی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  حسن افشاری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  ریحان خرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  عابد زارعی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  احمد صنعتی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مهر
🌷  شهید  ماندنی ماندگاری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مهر
🌷  شهید  محمدحسین فیض آبادی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  سعید مهدی پور  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  علی اصغر سرافراز  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  محمدجواد معانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  رمضان خورشیدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  اسداله سبقت  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  حمیدرضا نبی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز
🌷  شهید  محمدعلی هدایتی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  نی ریز

🌷شهید  محمد اکرام زاده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  محسن واعظزاده اسدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  حسن نشادرفرد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  محمدامین دیلمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  محسن پاریابی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  فریبرز خرمن دار  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  اکبر عالم گیرعالم  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  امیرحسین دبیری خرم مکانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  بهزاد عباس دارنجانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  سیداحمد حجتی بادنجانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  غلامرضا زاهدیان نژاد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  محمود کارده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  احمد شجاعی فرد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  یداله احمدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  کاظم روسفید  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  صدیقه تقی پور  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  افلاطون حیدری  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  صدیقه حاجی حیدری ورنوسفادرانی  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  فارس پورحیدری  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  رحمن محمدی گله زن  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  سیدجلیل حسینی  ۱۳۶۶/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  عزیز مینائی  ۱۳۸۰/۱۱/۲۱  شیراز
🌷  شهید  اسماعیل قیاسی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فراشبند
🌷  شهید  احمد حیدری حیاتی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فراشبند
🌷  شهید  نورمحمد محمدنیا  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فراشبند
🌷  شهید  هادی منصوری  ۱۳۶۶/۱۱/۲۱  فراشبند
🌷  شهید  عبدالمجید عباس فرد  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  غلامعلی جعفرزاده کوشکقاضی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  عباداله کرمی خرنجانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  قنبر قنبری مزیدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  علی غریبی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  علیرضا حیران  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  رضا مظلومیان  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  شارضا زنگنه اینالو  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  غلامرضا قاسم زاده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  عبدالحسین حسن زاده واصل آبادی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  جاسم بستانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  جلیل حمامی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فسا
🌷  شهید  امان اله زارعی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  فیروزآباد
🌷  شهید  احمد حق شناس  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  فیروزآباد
🌷  شهید  سیدمحمد علوی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فیروزآباد
🌷  شهید  ذبیح اله شریفی ترکسلویه  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فیروزآباد
🌷  شهید  حشمت اله روستا  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  فیروزآباد
🌷  شهید  محمدحسن انصاری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  قیر و کارزین
🌷  شهید  اسمعیل گرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  قیر و کارزین
🌷  شهید  قاسم ادریسی شنهء  ۱۳۶۱/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  عبدالحمید شهامت  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  علی میرزا اسکندری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  خراسانی توانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  حمد خورشیدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  جواد کارگریان بردی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  عبدالنبی حبیبی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  اردشیر عبداللهی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  سیدعبدالهادی شاه امیری  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  صمد اژدری  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  کازرون
🌷  شهید  جانعلی اکبری محمودآبادی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  محمد دهقان بورکی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  داریوش جامه بزرگی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  راه خدا زمانی بورکی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  سلیم سلمانی دشتکی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  سبزعلی عباسیان مظفری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  ابوالحسن زارعی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  سیدشعبان حسینی مظفری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  رضا رضائی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  اصغر ستوده اربابی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  محمد جعفری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  سرمست مقصودی مظفری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  شریف زارعی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  کوار
🌷  شهید  باباحسن جعفری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  گراش
🌷  شهید  رحمت اله باقریان  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  لارستان
🌷  شهید  سعید سمیعی نژاد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  لارستان
🌷  شهید  غلام علی رضاییان  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  عبدالمجید سورغالی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  محمود کاظمیان  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  خدارحم ارم  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  علی اکبر محمدپور  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  حیدر گردون  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  لامرد
🌷  شهید  عبدالعلی حسن پورسیدانی  ۱۳۵۷/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  عباس عزیزی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  محمدحسین شکرالهی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  نعمت اله بذرافشان  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  غدیر خلیلی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  عبدالعلی مددی لیرمنجانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  سیدحسن موسوی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  شریف نصیری بیلوئی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  شمخال رحیمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  اکبر کشتکار  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  محمدطاهر حبیبی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  محمدقاسم مظفری  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  علی رضا زارعی  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  عوض علی براتی  ۱۳۶۶/۱۱/۲۱  مرودشت
🌷  شهید  سیروس پورخانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ممسنی
🌷  شهید  محمدکاظم فرود  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  آباده 
🌷  شهید  امیر یارعلی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  آباده 
🌷  شهید  حبیب نظری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  آباده 
🌷  شهید  فرج الله مجیده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  آباده 
🌷  شهید  حسین شهابی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ارسنجان 
🌷  شهید  محمدرضا قنبریان  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  ارسنجان 
🌷  شهید  علی عمادآبادی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  عباس میری اصطهباناتی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  علی برزنده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  سیدعلاالدین داودی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  حسن فقیهی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  ناصر دربندانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  استهبان 
🌷  شهید  محمدپناه کرمی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  علی شریفی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  منصور قاسم زاده حقیقی فرد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  علیرضا بوگری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  عبدالطیف پناهی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  روح اله یعقوبی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  تیمور کریمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  اقلید 
🌷  شهید  سیدجلال صادقی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بختگان 
🌷  شهید  جمعه بیگی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بختگان 
🌷  شهید  جهان بخش میرشکاری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بختگان 
🌷  شهید  خلیل احمدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بختگان 
🌷  شهید  عزیزقلی جمالی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بوانات 
🌷  شهید  حسین علی قربانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بوانات 
🌷  شهید  عزیزآقا رهبر  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بوانات 
🌷  شهید  ابراهیم فریدونی  ۱۳۶۶/۱۱/۲۱  بوانات 
🌷  شهید  علاءالدین حسین بانشی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بیضاء 
🌷  شهید  صادق بانشی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بیضاء 
🌷  شهید  عوض آقا بانشی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  بیضاء 
🌷  شهید  مهدی احمدی  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  بیضاء 
🌷  شهید  خدایار قربان پور  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  پاسارگاد 
🌷  شهید  یعقوب ناصری  ۱۳۸۲/۱۱/۲۱  پاسارگاد 
🌷  شهید  محمد پورحمیدی  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  محمد امیرمغری  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  مهرداد طباطبائی شوریجه  ۱۳۶۳/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  قاسم صادقی نقدعلی علیا  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  مراد محمدی نسب  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  مجید اقناعی هرموجی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  میثم اکبری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  شعبانعلی کریمی دهزیری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  جمشید ناسک جهرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  محمدرضا ریاضی جهرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  یونس محمدپوردنیانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  اسداله احمدنیای مطلق  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  کرامت دادگسترقطب آبادی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  مهدی نجاتی جهرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  مرتضی آهنربای جهرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  عبدالعلی زارعیان جهرمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  هادی گل کار  ۱۳۶۵/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  عبدالرضا روئین  ۱۳۶۶/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  محمدجواد مزدوردشتابی  ۱۳۶۷/۱۱/۲۱  جهرم 
🌷  شهید  امراله محمدی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  خرم بید 
🌷  شهید  علی رضا اکبری باصری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  خرم بید 
🌷  شهید  محمد افروغ  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  خرم بید 
🌷  شهید  سردار سلیمانی  ۱۳۶۳/۱۱/۲۱  خشت 
🌷  شهید  محمدقلی دهقانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  خشت 
🌷  شهید  ابراهیم نوروزی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  داراب 
🌷  شهید  حسین عبدل پور  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  داراب 
🌷  شهید  رمضان خوش رو  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  داراب 
🌷  شهید  آقامرتضی خرم  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  داراب 
🌷  شهید  عبدالعزیز شاطری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  داراب 
🌷  شهید  هدایت انصاری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  رستم 
🌷  شهید  عباس شعبانی نژاد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  زرقان 
🌷  شهید  محمدرضا آل طه  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  زرقان 
🌷  شهید  غلامعلی مرادی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  زرقان 
🌷  شهید  عبدالرحیم نجفی شیری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  زرین دشت 
🌷  شهید  علی حسن اسمعیلی اردکانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  سپیدان 
🌷  شهید  عباداله ابراهیمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  سپیدان 
🌷  شهید  جهرم حسنی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  سپیدان 
🌷  شهید  جهانگیر شریفی  ۱۳۷۷/۱۱/۲۱  سپیدان 
🌷  شهید  سیدمحمدجواد فرصتیان  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  جلیل مجدالدین  ۱۳۶۰/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  علی دهخدا  ۱۳۶۱/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  ابوالفضل اوجی  ۱۳۶۱/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  رحیم اتش باز  ۱۳۶۲/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  ناصر مرادی  ۱۳۶۲/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  صمد عابدینی نیا  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  قنبر کاظمی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  رضا پورخسروانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  علی روشن زاده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  جمشید کرمی دارابی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  محمدرضا حیدری پورشیرازی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  شعبانعلی اکبری باصری  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  حسین گنجی آزاد  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  رستم گوشه نشین  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  جواد لیاقت  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  حبیب زیبای عالم ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  علی اکبر فرمانی  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  شکراله هاشم زاده  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز 
🌷  شهید  علی حسن پور  ۱۳۶۴/۱۱/۲۱  شیراز

کد خبر 1749158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha